10 lutego 2021, 10:00 Basia Lili napisała ważny egzamin! Znamy jego wynik!