27 czerwca 2022, 16:34 Będzie duet!? Marcin Miller (Boys) i Angelika Żmijewska oraz Paula Karpowicz (Topky)?!