9 grudnia 2023, 17:40 Chasign z podwójnym albumem pt. „New Hopes”. Jeden z członków zespołu związany jest z Zenkiem Martyniukiem!