19 czerwca 2019, 13:09 CZARO – To przez dziewczyny