25 listopada 2020, 10:00 Czy Jesika zrezygnuje ze śpiewu?! Wielka zmiana nastąpiła w jej życiu osobistym.