19 lutego 2024, 14:31 Dawid Janiak – Za dzień za rok