3 sierpnia 2018, 16:47 DOBRYJE GRAJKI – Na wiasielli 2018