17 marca 2023, 20:30 Edyta Jończyk – Milion ałych roz