4 grudnia 2020, 16:00 Jarosław Grzesista z zespołu Long&Junior świętuje wiekową tradycję.

Społeczność górnicza celebruje Barbórkę jako tradycję religijne, zawodowe oraz rodzinne.Zwyczaj obchodzenia Barbórki praktykowany jest od XIXw.Wykształcił się na terenie Górnego Śląska, na którym po dziś dzień pielęgnowany jest i podtrzymywany w formie prawie 200 lat temu.Jak wszyscy wiemy takowe święto jest obchodzone na bardzo szeroką skalę. Chociaż Barbórka przypada 4.grudnia w górnictwie to dzień wolny

https://disco-polo.eu/wp-content/uploads/2020/12/mm.png