27 sierpnia 2021, 10:00 Karol Zawrotniak (Defis) onieśmielił wszystkich swoim koncertowym strojem.