1 sierpnia 2022, 17:00 Koncert zespołu Milano bez tego przeboju nie ma prawa bytu! Lider zespołu Mirosław Alan Trzciński zaimponował wszystkim.