28 sierpnia 2021, 19:00 Moment do ogromnych gratulacji. Wielkie nagrodowe tysiące dla zespołu Eratox!