8 grudnia 2023, 19:17 „Na własność (nie ma takiej opcji)” – Klaudia Zielińska z nowością w klimacie Latino?!