19 września 2018, 15:39 Pałza – Takie dziewczyny 2018