4 lutego 2023, 15:24 Puls – Świat Ci podaruję (Cover: Bayer Full & Amadeo)