7 grudnia 2023, 14:12 Ryszard Sawicki – Oczekiwania czas