16 kwietnia 2023, 20:29 Skaner – Wolność (Xwujas remix)