10 lipca 2018, 17:47 Taktyka & Yzzy – Sto lat moje szczęście 2018