13 grudnia 2023, 12:15 Vivat – Oddam Ci wszystko (Thr!ll remix)