15 lutego 2023, 18:17 Arek Kopaczewski w wielkim przeboju Milano pt. „Zostań” z roku 1995-tego. Cover lepszy od oryginału?!