3 stycznia 2022, 14:28 Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) została obiektem zainteresowania mediów. (Nigdy wcześniej nie wyglądała tak skromnie)