13 września 2023, 14:42 Roztańczona Polska 2023 Soleczniki (Litwa) już 17 września!