19 listopada 2023, 10:44 Skolim to prawdziwy król! „Co w Tobie jest” zdobywa miliony!