10 listopada 2020, 19:14 Takiej nocy jeszcze nie było! Zespół Skyy podczas niej wygrał sto tysięcy!